Tjenester

Med over 20 års erfaring med totalentrepriser vet vi hvilke standard på leveransen du som kunde skal og bør kreve av oss. Vi har spesialisert oss på å levere til avtalt tid og til avtalt budsjett.

Under ser du tjenestene vi leverer:

Totalentreprise nybygg bolig og næring

Som totalentreprenør tar vi ansvar for byggeprosjektet fra A til Å. Vi stiller med ansvarsretter, prosjektledelse, tekniske tegninger og velger underleverandører i henhold til kundens ønsker og våre anbefalinger. Vi er kundens kontaktpunkt før, under og etter byggeprosjektet.

Rehabelitering og oppgradering

Vi elsker å blåse liv i gamle hus eller oppgradere leiligheter som har sett bedre dager. Vi stiller med ansvarsretter, prosjektledelse, tekniske tegninger og velger underleverandører i henhold til kundens ønsker og våre anbefalinger. Vi tar ansvar for hele rehabiliteringsprosjektet fra A til Å som kundens kontaktpunkt før, under og etter rehabiliteringsprosjektet.

Sanering og forsikring

Vi tar ansvar for hele saneringsprosjektet fra start til slutt, slik at du slipper. Vi har alle nødvendige ansvarsretter, efaren prosjektledelse og velger underleverandører i henhold til kundens ønsker og våre anbefalinger. Vi er kunden og forsikringselskapets kontaktpunkt gjennom hele saneringsprosessen.

Eiendomsutvikling

Våre eiere har lang erfaring som eiendomsutviklere. Dersom prosjektet er riktig, går vi i enkelte tilfeller inn som partner i eiendoms- eller tomteprosjekter. Som partnere i slike prosjekter stiller vi med all vår kompetanse og kvalitetssikrer og gjennomfører prosjektet fra start til slutt.